Soalan Lazim

1.    Apakah penerbitan yang memerlukan permit?

      Terdapat 2 jenis permit penerbitan di bawah peruntukkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984;

      i.   Permit Penerbitan (Malaysia)
           Seksyen 6 (1) (a) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984: Akhbar yang dicetak diterbitkan di Malaysia

           ( Contoh No.Permit Penerbitan: PP 15.../02/2009(02....) - Semenanjung
           ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPK 15.../02/2009(02....) - Sarawak
           ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPH 15.../02/2009(02....) - Sabah )

      ii.   Permit Penerbitan (Singapura)
           Seksyen 6 (1) (b) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984: Akhbar yang diterbit dan dicetak di Singapura untuk dibenarkan                diimport, dijual, dikelilingi atau diedar di Malaysia

           ( Contoh No.Permit Penerbitan: PPS 15.../02/2009(02....) - Singapura )

2.    Apakah penerbitan yang dikecualikan daripada permit?

       Terdapat 3 jenis penerbitan yang dikecualikan:

       i. Penerbitan Tidak Berkala (One-Off Publication);
       ii. Hasil penerbitan atau apa-apa dokumen atau majalah berkala oleh atau untuk Kerajaan Persekutuan atau mana-mana                                  Kerajaan Negeri atau mana-mana badan berkanun di bawah Seksyen 25(1) Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984; atau
       iii. Melalui perintah Menteri yang disiarkan dalam Warta di bawah Seksyen 25(2) Akta Mesin Cetak & Penerbitan 1984.

3.    Berapa lamakah masa yang diambil untuk meluluskan sesuatu permohonan?

       Tempoh kelulusan bagi sesuatu permohonan bergantung pada jenis permohonan seperti berikut :

        i. Permohonan Baru :- 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap.
        ii. Pertukaran:- 14hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

4.    Berapakah kadar bayaran sesuatu permit dan bagaimana kaedah pembayarannya?

       Bayaran boleh dibuat melalui bank draf berdasarkan kepada kekerapan seperti berikut :

       i. Harian                                    RM 3,000.00
       ii. 5 atau 6 kali seminggu             RM 2,000.00
       iii. 2 atau 3 atau 4 kali seminggu   RM 1,000.00
       iv. Mingguan                              RM   800.00
       v. 2 atau 3 kali sebulan                RM   500.00
       vi. Bulanan                                RM   400.00
       vii. 1 hingga 11 kali setahun         RM   300.00
       viii. Surat Berita                          RM    50.00

5.    Bagaimanakah sekiranya nama Pemohon / Ketua Pengarang bagi penerbitan Singapura berbeza dengan nama dalam              Ministry of Information, Communications & the Arts, Singapore (MICA)?

       Pihak penerbit Singapura perlu mengemukakan surat pengesahan bahawa nama Pemohon / Ketua pengarang adalah berbeza                  di butiran MICA yang masih berkuat kuasa.

6.    Bagaimanakah cara untuk menghantar atau mengepos borang Permit Penerbitan?

       Borang Permit Penerbitan boleh dihantar / dipos kepada :
       Kementerian Dalam Negeri
       Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran (PQ)
       Aras 6, Blok D1, Kompleks D,
       Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
       62546 Putrajaya.
       Tel  : 03-88863951,88863909,88868416
       Faks : 03-8889 1682

7.    Bagaimanakah cara untuk membuat pembayaran Permit Penerbitan (Malaysia/Singapura)?

       Pembayaran boleh dibuat secara Money Order / Bank Draf di atas nama penerima KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN DALAM                    NEGERI dan berpalang. Sila sertakan juga sampul surat berukuran 16cm x 23 cm yang beralamat sendiri serta setem (50 sen) bagi                pengiriman resit dan sijil penerbitan.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31624145

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan