1. Pertukaran corak/konsep/tajuk/bahasa/saiz
          * Satu salinan borang permohonan yang lengkap
          * Satu salinan permit terdahulu
          * Satu naskhah penerbitan (Mock-up) yang terkini

      
   2. Pertukaran Penerbit
          * Satu salinan borang permohonan yang lengkap
          * Surat Setuju Terima antara penerbit lama dan baru (ditandatangani oleh kedua-dua pihak)
          * Surat alasan bagi pertukaran penerbit
          * *Dokumen syarikat penerbit baru

      
   3. Pertukaran/Perubahan Ahli Lembaga Pengarah/Nama Syarikat/Ketua Pengarang
          * Syarikat Sdn Bhd / Berhad
                o Satu salinan borang permohonan yang lengkap
                o *Salinan Borang 13 / 20 / 24 atau borang 49 yang masih berkuatkuasa
          * Syarikat Tunggal / Perkongsian
                o Satu salinan borang permohonan yang lengkap
                o *Salinan Borang D / A / B yang masih berkuatkuasa (maklumat pemilik terkini dan jenis perniagaan)
          * Pertubuhan / Institusi
                o Satu salinan borang permohonan yang lengkap
                o Satu salinan Pendaftaran Pertubuhan
                o Satu salinan Perlembagaan
                o Satu salinan Ahli Jawatankuasa terkini
          * Pertukaran Kekerapan
                o Satu salinan borang permohonan yang lengkap
                o Satu salinan permit terdahulu
          * Pertukaran wakil bagi penerbitan Singapura
                o Satu salinan borang permohonan yang lengkap
                o Satu salinan permit terdahulu
                o Surat pengesahan pertukaran wakil dari penerbit Singapura
                o # Salinan Permit Penerbitan Singapura yang dikeluarkan oleh **MICA yang masih berkuat kuasa


Catatan :
# Bagi Penerbitan Singapura sahaja
* Dokumen hendaklah disahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Pendaftar Syarikat
** MICA : Ministry of Information, Communications and the Arts, Singapore

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31735037

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan