1. Satu salinan borang permohonan yang lengkap
   2. Salinan Dokumen Syarikat (yang mana berkenaan) *
   3. Contoh Penerbitan (Mock-up)
   4. Salinan Permit Penerbitan Singapura yang dikeluarkan oleh MICA yang masih berkuat kuasa. #
   5. Satu salinan pasport Pemohon dan Ketua Pengarang (Tajuk dan pemohon hendaklah sama seperti dalam permit MICA). #

Catatan :
# : Bagi Penerbitan Singapura sahaja.
* : Dokumen hendaklah disahkan oleh Setiausaha Syarikat atau Pendaftar Syarikat

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

28902263

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan