Bahagian Pengurusan Pekerja Asing adalah urusetia Pusat Kelulusan Setempat Pekerja Asing (One Stop Centre) yang diwujudkan bagi mengendalikan permohonan pengambilan pekerja asing untuk sektor-sektor yang dibenarkan setelah  majikan gagal mendapat pekerja tempatan.

Kewujudan Pusat Kelulusan Setempat Pekerja Asing adalah selaras dengan hasrat kerajaan untuk mempraktikkan tadbir urus yang baik serta mengurangkan birokrasi seterusnya meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai.

Bahagian Pengurusan Pekerja Asing diketuai oleh seorang Setiausaha Bahagian dan mempunyai empat unit sebagaimana berikut:

    * Unit Permohonan dan Pemprosesan
    * Unit Dasar dan Rundingan Dua Hala
    * Unit Naziran, Aduan dan Outsourcing; dan
    * Unit Sistem Maklumat dan Pentadbiran

Objektif
Mempercepat dan mempermudahkan proses kelulusan permohonan bagi pengambilan pekerja asing mengikut sektor-sektor yang dibenarkan.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31573219

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan