header plain mobile2

Permohonan Anggota RELA

Syarat - Syarat Am Untuk menjadi Ahli RELA:

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur 16 tahun ke atas bagi kaum wanita dan 17 tahun ke atas bagi kaum lelaki.
 • Sihat tubuh badan.

Kecuali:

 • Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi.
 • Ahli-ahli Jemaah Menteri dan ahli-ahli mana-mana Majlis Parlimen.
 • Ahli-ahli bagi mana-mana Majlis Mesyuarat Kerajaan atau mana-mana Dewan Undangan┬á sebagaimana ditakrif dalam Perlembagaan.
 • Wakil-wakil Diplomat atau Konsul yang bertauliah dan pekerja-pekerja diplomat dan konsul┬á yang tidak berdomisil di Malaysia.
 • Orang-orang yang bekerja dalam Perkhidmatan Kerajaan mana-mana anggota Komanwel lain daripada Malaysia dan yang ada di Malaysia semata-mata oleh sebab mereka bekerja dalam perkhidmatan itu.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Angkatan Tentera Persekutuan.
 • Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Pasukan Sukarela Tentera Laut DiRaja Malaysia.
 • Pasukan Pertahanan Tempatan, Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja Malaysia.┬á Anggota-anggota Pasukan Polis.
 • Orang-orang sakit otak dalam pengertian mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Orang-orang yang diperakui sebagai buta oleh pengamal perubatan berdaftar.
 • Ahli-ahli Pasukan Bomba yang disenggara di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia.
 • Mana-mana orang lain atau mana-mana golongan orang lain yang dikecualikan daripada peraturan-peraturan ini dengan perintah Menteri.