header plain mobile2

Permohonan Perubahan/ Pertukaran Butiran Maklumat

1. Perubahan/ Pertukaran Ahli Lembaga Pengarah
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan
  
   ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian 
      Semenanjung Malaysia 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang Maklumat Perniagaan (SSM) yang disahkan
      - 1 salinan Maklumat Pemilik Masa Kini (SSM) yang disahkan
      - 1 salinan Perakuan Pendaftaran SSM (Borang D) yang disahkan
     
      Sabah 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Borang B yang disahkan
 
      Sarawak 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang disahkan
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
      - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
      - 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan dan senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
 
2. Perubahan Alamat Premis Percetakan
    - Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
    - Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)
    - Surat alasan pertukaran/perubahan