PERMOHONAN PERTUKARAN / PERUBAHAN:

1. Pertukaran/Perubahan Ahli Lembaga Pengarah Syarikat

 • Syarikat Sdn. Bhd. / Berhad
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Borang 24 dan borang 49 yang disahkan benar.
 • Perniagaan Tunggal / Perkongsian
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Borang D, Borang A atau Borang B (Maklumat pemilik masa kini, dahulu dan perniagaan) yang disahkan benar.
 • Pertubuhan / Persatuan / Kesatuan / Koperasi / Institusi
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan dan Perlembagaan serta senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan benar.

2. Perubahan Alamat Premis Percetakan

 • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
 • Pelan Pandu (saiz A4)
 • 1 salinan borang Lesen Mesin Cetak dan Pelan Pandu kepada Dewan Bandaraya/Setiausaha Kerajaan Negeri(SUK)/Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP).

3. Perubahan Corak/Nama Syarikat

 • Syarikat Sdn. Bhd. / Berhad
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Borang 9 atau 13, Borang 24, Borang 49 dan M & A yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran/perubahan.
 • Perniagaan Tunggal / Perkongsian
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Borang D, Borang A atau Borang B (maklumat pemilik masa kini,dahulu dan perniagaan) yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran/perubahan.
 • Pertubuhan / Persatuan / Kesatuan / Koperasi / Institusi Percetakan
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan dan Perlembagaan yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran / perubahan.

4. Pertukaran Hakmilik

 • Syarikat Sdn. Bhd./Berhad
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Borang 9 atau 13, Borang 24, Borang 49 dan M & A yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran hakmilik.
  • Surat perjanjian jual beli (jika ada) yang disahkan benar.
  • Surat penanggungan liabiliti (jika ada) yang disahkan benar.
 • Perniagaan Tunggal/Perkongsian
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.\
  • 1 salinan Borang D, Borang A atau Borang B (maklumat pemilik masa kini, dahulu dan perniagaan) yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran hakmilik.
 • Pertubuhan / Persatuan / Kesatuan / Koperasi / Institusi Percetakan 
  • 1 keping borang Lesen Mesin Cetak.
  • 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan dan Perlembagaan serta senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan benar.
  • Surat alasan pertukaran hakmilik.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31785059

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan