header plain mobile2

Permohonan Baru

1. Borang Permohonan Lesen Mesin Cetak yang lengkap diisi beserta surat rasmi daripada syarikat/ perniagaan/ pertubuhan/ institusi
 
2. Dokumen syarikat :
    i. Syarikat Sdn Bhd/ Berhad
       - 1 salinan Borang 9 atau 13, Borang 24 dan Borang 49 yang disahkan
       - 1 salinan M & A yang disahkan (Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan) 
 
    ii. Perniagaan Tunggal/ Perkongsian
       Semenanjung Malaysia 
       - 1 salinan Borang Maklumat Perniagaan (SSM) yang disahkan
       - 1 salinan Maklumat Pemilik Masa Kini (SSM) yang disahkan
       - 1 salinan Perakuan Pendaftaran SSM (Borang D) yang disahkan (Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan) 
       
      Sabah 
       - 1 salinan Borang B yang disahkan (Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan) 
 
      Sarawak 
       -  1 salinan Sijil Pendaftaran dan Pengesahan Pendaftaran Nama Perniagaan yang disahkan (Pastikan salah satu objektif syarikat adalah bidang percetakan)
 
   iii. Pertubuhan/ Persatuan/ Kesatuan/ Koperasi/ Institusi 
       - 1 salinan Pendaftaran Pertubuhan yang disahkan
       - 1 salinan Perlembagaan yang disahkan (Pastikan salah satu objektif pertubuhan adalah bidang percetakan) 
       - 1 salinan Senarai Ahli Jawatankuasa yang disahkan
 
3. 1 salinan Lesen Premis/Perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
 
4. 1 salinan Surat Kebenaran Memasang Jentera daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) 
 
5. 1 salinan Pelan Pandu Peta Lokasi Premis (Saiz A4)