Bahagian Kawalan Filem memberi perkhidmatan berkenaan:

    * Memproses Permohonan Pendaftaran Syarikat untuk berurusan dengan Bahagian Kawalan Filem
    * Memproses dan Mengeluarkan Permit Filem atau Bahan Publisiti Filem
    * Memproses Permohonan Penapisan Filem
    * Memproses Permohonan Penapisan Bahan Publisiti Filem
    * Memproses Permohonan dan Mengeluarkan Perakuan Tapisan Filem (Perakuan 'A' dan Perakuan 'B')
    * Memproses Permohonan Rayuan Filem/Bahan Publisiti filem

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31774930

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan