Kesalahan-Kesalahan di Bawah Akta Percetakan Teks Al-Quran

1.      Mencetak Tanpa Lesen

 • Seksyen 5(1) - Tidak seorang pun  boleh mencetak,   membantu dalam  Percetakan, menerbit  atau membantu dalam menerbitkan tes Al- Quran tanpa kelulusan/lesen yang dikeluarkan oleh Lembaga.
  Seksyen 5(6) – Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau  Kedua-duanya sekali.

2.     Melanggar Syarat Lesen

 • Seksyen 5(7) – Seseorang yang tidak mematuhi  atau melanggar mana-mana syarat  yang dikeluarkan bersama-sama  lesen adalah dikira melakukan kesalahan.
  Hukuman :   RM 5,000 atau 1 tahun penjara  atau kedua-duanya.

3.     Tidak Mengemukakan Pruf Akhir

 • Seksyen 6(1) – Tidak seorang pun boleh  mencetak atau menerbitkan teks Al-Quran melainkan hendaklah mengemukakan dan mendapatkan kelulusan/perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut adalah betul/sahih.
 • Seksyen 6(3) – Hukuman : RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

4.     Teks Al-Quran Yang Diimport

 • Seksyen 7(1) – Tidak seorang pun boleh mengimport untuk  menjual atau mengedar teks Al-Quran sebelum mendapatkan kelulusan dari Lembaga.
 • Seksyen 7(2) – Hukuman: RM 10,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

5.     Teks Al-Quran Hendaklah Mengandungi Maklumat Tertentu

 • Seksyen 8(1) – Setiap Al-Quran yang dicetak di Malaysia atau diimport Ke Malaysia hendaklah  menunjukkan dengan ketara pada helai yang pertama atau terakhir :
  • Nama dan alamat pencetak/penerbit/pengimport.
  • Alamat tempat ia dicetak.
  • Perakuan bahawa teks Al-Quran tersebut betul.
  • Nombor rujukan perakuan yang releven.
 • Seksyen 8(3) – Hukuman : RM 20,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.

6.     Teks Al-Quran Hendaklah Dicetak Sebagaimana Yang Diperakui

 • Seksyen 9(1) – Tidak seorang pun boleh mencetak/menerbitkan teks Al-Quran yang berbeza daripada yang diperakui oleh Lembaga.
 • Seksyen 9(2) – Hukuman: Rm 20,000 atau 5 tahun penjara atau   kedua-duanya.

7.     Satu Salinan Teks Al-Quran Perlu Diserahkan Kepada Lembaga Dan Satu Lagi Disimpan

 • Seksyen 10(1) – Setiap orang yang mencetak sesuatu teks Al-Quran  hendaklah dengan seberapa segera menyerahkan satu salinan teks Al-Quran untuk simpanan Lembaga.
 • Seksyen 10(2) – Hukuman: RM 2,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya.

8.     Bahan Buangan Daripada Pencetakan Teks Atau Bahan Al-Quran

 • Seksyen 11(1) – Seseorang yang mencetak sesuatu  teks Al-Quran atau bahan Al-Quran hendaklah mengambil semua langkah yang perlu bagi memastikan bahawa apa-apa bahan buangan yang di atasnya tercetak sesuatu ayat Al-Quran dimusnahkan dengan serta merta dengan membakarnya di suatu tempat bertutup yang tidak dapat dimasuki oleh orang awam dan tidak meninggalkan premis, dengan apa-apa cara pun, kecuali semasa ia dipindahkan ke suatu tempat untuk dimusnahkan.
 • Seksyen 11(3) -  Hukuman: RM 5,000 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya.

9.     Pengawalan, Penjualan, Pengedaran Dan Penerbitan Teks Al-Quran

 • Seksyen 13(1) – Tidak seorang pun boleh menjual, menawarkan untuk Jualan, mengedarkan atau menerbitkan, atau ada dalam milikannya, jagaanya atau kawalannya bagi maksud penjualan atau pengedaran sesuatu teks Al-Quran melainkan menunjukkan dengan ketara maklumat perakuan/kelulusan pada helaian pertama atau akhir perakuan yang dinyatakan dalam subseksyen (1) seksyen 8 atau subseksyen (3) seksyen 12.
 • Seksyen 13(2)  - Hukuman: Denda RM 5,000 atau 2 tahun penjara atau Kedua-duanya sekali.

10.   Pencetakan Teks/Bahan Al-Quran Yang Mengandungi Kesilapan

 • Seksyen 14(1) – Tidak seorang pun boleh mencetak atau menerbitkan Sesuatu teks/bahan Al-Quran yang mengandungi apa-apa kesilapan pada ayat-ayat Al-Quran.
 • Seksyen 14(2) – Hukuman: Denda tidak melebihi RM 20,000 atau Penjara tidak melebihi tahun atau kedua-duanya.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31657381

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan