Syarat Permohonan

  1. Permohonan tapisan keselamatan bagi Kakitangan Syarikat, Pengawal Keselamatan Tempatan dan Pengawal Keselamatan Nepal perlu dilakukan secara online di https://online.moha.gov.my/eagensi/
  2. Gambar  mestilah yang terkini serta menampakkan keseluruhan muka dan kedua-dua paras bahu dengan jelas.
  3. Gambar mestilah berwarna, serta bersaiz  tidak melebihi 20KB dan berformat  JPEG.
  4. Pengambilan pengawal mestilah tidak melebihi umur 60 tahun.
  5. Pengawal mestilah berstatus ‘Warganegara’ Malaysia. Pengawal yang berstatus ‘Penduduk Tetap’ adalah tidak dibenarkan.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31700292

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan