Bahagian IT adalah salah satu bahagian dibawah Sektor Pengurusan. Bahagian ini menyediakan perkhidmatan sokongan ICT kepada warga KDN dan bertanggungjawab terhadap perkembangan dan penyelarasan ICT di KDN.

Bahagian ini diketuai oleh Setiausaha Bahagian Gred Khas C dan dibantu oleh dua (2) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F54 dan Gred F52. Bahagian ini mempunyai empat (4) unit utama untuk menyokong hal-hal berkaitan ICT iaitu Unit Perancangan ICT, Unit Teknikal dan Operasi, Unit Aplikasi Pengurusandan Unit Aplikasi Keselamatan. Keempat-empat unit ini diketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha Gred F48.

Misi
Menyediakan perkhidmatan ICT yang efektif ,efisien dan selamat bagi memastikan keberkesanan dalam pengurusan keselamatan dalam negeri.

Visi
ICT sebagai penggerak utama KDN dalam menerajui keselamatan dalam negeri.

Objektif
Mempertingkatkan kecekapan pengurusan ICT bagi menyokong keperluan strategik KDN danmembudayakan ICT kepada warganya.

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31726219

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan