Bahagian Pembangunan merupakan Bahagian yang bertanggungjawab secara khusus terhadap pengurusan, pemantauan dan penyelarasan projek-projek pembangunan fizikal Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan/Agensi di bawahnya. Objektif utama Bahagian ini adalah untuk memastikan projek-projek pembangunan fizikal Kementerian dan Jabatan/Agensi di bawahnya diuruskan dengan cekap dan berkesan.

 

Visi

 

Menjadikan Bahagian Pembangunan sebagai sebuah organisasi yang unggul, cekap dan berkesan dalam menguruskan projek-projek pembangunan Kementerian Dalam Negeri dan jabatan / agensi di bawahnya.

 

Misi

 

Merancang, melaksana, memantau dan menilai semua projek-projek pembangunan dengan menggunakan kaedah yang berkesan.

 

Objektif Bahagian

 

  1. Mengurus, mengawal serta memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan fizikal agensi dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri agar berjalan lancar mengikut tempoh masa yang ditetapkan.
  2. Mengurus hal ehwal tanah untuk projek pembangunan fizikal agensi dan jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan berkesan.
  3. Menyelaras maklumat pelaksanaan projek-projek Kementerian di dalam Sistem Pemantauan Projek (SPPII)

 

 

 

 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31678503

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan