Pengenalan:

Bahagian Parlimen dan Kabinet bertanggungjawab menyelaras dan merancang perkara-perkara berkaitan Pengurusan Hal Ehwal  Parlimen bagi KDN, Pengurusan Hal Ehwal Jemaah Menteri dan Mesyuarat-mesyuarat Utama.

 

Objektif:

1. Memastikan maklum balas, semua perkara berkaitan urusan Parlimen dan Jemaah Menteri serta mesyuarat-mesyuarat utama diambil tindakan dalam tempoh masa yang ditetapkan seperti berikut:

     (a) Penyelarasan dan pemantauan terhadap Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Bahagian di bawah Kementerian  Dalam Negeri;              dan

     (b) Penambahbaikan sistem penyampaian perkhidmatan dan proses-proses kerja di Bahagian.

 2. Melahirkan warga Kementerian yang berperibadi unggul serta memiliki keutuhan budaya dan moral yang tinggi.

 

Visi:

Memantapkan Pengurusan Berkualiti

Misi: 

Komitmen Menjana Kecemerlangan Terbilang

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31621303

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan