Bahagian Kewangan adalah bahagian yang bertanggungjawab merancang, melaksanakan dasar-dasar pengurusan belanjawan, mengkaji, menyediakan anggaran perbelanjaan bagi program-program Maksud Bekalan Kementerian Dalam Negeri (KDN). Ia juga merupakan bahagian yang melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan melalui pengurusan pembayaran gaji/elaun dan tuntutan perjalanan kakitangan KDN, memproses pembayaran ke atas barangan dan perkhidmatan dari bahagian - bahagian di KDN.

Visi

Ke arah mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap, berkesan dan berhemah.

Misi

Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan berhemah berlandaskan undang-undang, peraturan dan arahan semasa.

Objektif

Menyediakan peruntukan kewangan mengurus yang mencukupi untuk semua program dan aktiviti bagi mencapai visi dan misi kementerian dan mewujudkan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan serta komited.

 

 

 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31588220

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan