Bahagian Dasar Kepolisan dan Keselamatan Sempadan telah diwujudkan melalui waran perjawatan Bil. K104 tahun 2008. Bahagian ini mempunyai 3 unit utama iaitu Unit Dasar Kepolisan, Unit Dasar Keselamatan Sempadan dan Unit Pencegah Penyeludupan dan diperkuatkan oleh Unit Pentadbiran yang menyelia segala urusan pentadbiran dan urusan yang berkaitan.

Bahagian ini diwujudkan bagi membantu bagi memperkemaskan urusan pindaan akta kepolisan dan pemantauannya, penyelarasan keselamatan sempadan dan membuat penyelarasan Unit Pencegah Penyeludupan. Dengan misi untuk mentadbir urus dasar kepolisan dan keselamatan sempadan demi untuk menjamin keamanan negara dan kesejahteraan rakyat.

Visi          
Peneraju Dasar Kepolisan Dan Keselamatan Sempadan.

Misi            
Mentadbir urus Dasar Kepolisan Dan Keselamatan Sempadan untuk menjamin keamanan negara dan kesejahteraan rakyat.


 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31830809

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan