Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran berperanan mengawal dan memastikan semua bahan penerbitan dan teks Al-Quran yang dicetak, diterbit, diimport dan diedar di dalam negara tidak mengandungi bahan-bahan negatif, tidak diingini dan tidak mengandungi kesilapan yang boleh menjejaskan Al-Quran sehingga memudaratkan keselamatan negara, ketenteraman awam dan kesejahteraan rakyat

Visi

Organisasi terbaik pemelihara kesejahteraan rakyat daripada ancaman penerbitan negatif dan penyelewengan Al-Quran

Misi

Memelihara kesejahteraan rakyat melalui pengawal seliaan dan penguatkuasaan terhadap bahan-bahan penerbitan dan teks Al-Quran

Objektif

  • Mengawalselia dan menguatkuasakan aktiviti percetakan dan pengedaran bahan-bahan penerbitan;
  • Memastikan kesahihan dan mencegah penyelewengan teks dan bahan Al-Quran.

 

ISO

Ikuti Kami

QR KDN Twitter Facebook KDN Video KDN Emel KDN Instagram KDN YouTube KDN
Twitter TPM Facebook TPM Instagram KDN YouTube KDN 

Statistik

31810819

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS IDEA HATCH Portal Puspanita KDN
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan