1. SKIP_MENU
  2. SKIP_CONTENT
  3. SKIP_FOOTER

Bahagian Audit Dalam bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha bagi menjalankan pengauditan pengurusan kewangan, pengauditan prestasi, siasatan dan pemeriksaan mengejut.  Pengauditan Pengurusan kewangan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut kehendak undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Pengauditan prestasi pula adalah untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai objektif yang ditetapkan.  Manakala siasatan dijalankan mengikut arahan pihak pengurusan atasan dan pemeriksaan mengejut mengikut Arahan Perbendaharaan.


Visi
Untuk menjadi penjana maklumat kawalan dalaman kepada Ketua Setiausaha berhubung dengan akauntabiliti Kementerian Dalam Negeri.


Misi
Melaksanakan pengauditan secara professional dan mengemukakan laporan / pemerhatian audit yang bebas kepada Ketua Setiausaha ke arah meningkatkan prestasi pengurusan kewangan Kementerian Dalam Negeri


Objektif:
1. Membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pematuhan peraturan kewangan, undang-undang,  peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan;

2. Menentukan program dan aktiviti Kementerian dan Jabatan/Agensi di bawahnya diuruskan dengan ekonomi, cekap dan berkesan;

3. Menentukan keberkesanan dan kecekapan sistem aplikasi ICT.

ISO

Ikuti Kami

QR KDNTwitterFacebook KDNRSS Portal iKDNVideo KDNEmel KDNIntagram KDN

Statistik

22673578

MyGovernment Pemudah Ketua Setiausaha Negara Malaysia Biro Pengaduan Awam MSC  1Malaysia JPA BLESS
MAMPU HRMIS Suruhan Pilihan Raya Malaysia Talent Corporation Malaysia Pusat Rujukan Persuratan Melayu  MyGov Mobile United Against Crime Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Perakuan Akruan